Enerzjy Koöperaasje Westergeast

Over Enerzjy Koöperaasje Westergeast

De Enerzjy Koöperaasje Westergeast is ontstaan vanuit Plaatselijk Belang Westergeest. Het bestuur van PB is van mening dat we met het oog op de energie toekomst actie moeten ondernemen.
Fossiele brandstoffen raken op zodat er alternatieven gezocht moeten worden.

In samenwerking met Ús Koöperaasje hebben we de Enerzjy Koöperaasje Westergeast (EKW) opgericht, om samen te werken aan betaalbare en duurzame energie.
De grote energie maatschappijen sluizen de winst door naar de aandeelhouders.
Wij willen dit geld, dat we nu ook al betalen, terug laten vloeien naar ons dorp.

Wij hebben als uitgangspunt, dat alles wat we doen, voordeel moet opleveren voor de leden, energie afnemers van E.K.W. en Westergeast als gemeenschap. Door samen te werken en collectief aan de slag te gaan is dit te realiseren, de technieken zijn er, de wil is er, het geld is er, de energie rekening betalen we nu toch ook!

De inkomsten die wij met alle energie afnemers van de Koöperaasje genereren uit de levering van groene stroom en CO² gecompenseerd gas, zullen aangewend worden voor projecten in onze eigen omgeving. Te denken valt aan energie besparingen en opwekken van energie.

Bestuur EKW
Voorzitter Wierd Kooistra
Secretaris Hein Adema
Penningmeester Vacant