Enerzjy Koöperaasje Westergeast

Enquête betreffende duurzaamheid Westergeest.

Studenten Hogeschool van Hall Larenstein aan de slag met duurzame energie.
Vier studenten “Management van de leefomgeving” van de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden, gaan de komende weken aan de slag met de vragen rondom duurzame energie en andere duurzame mogelijkheden in en om Westergeest. Ze doen dit in opdracht van en in samenwerking met de Enerzy Koöperaasje Westergeast (EKW).
Om de meningen en het draagvlak omtrent duurzame energie in het dorp te peilen is er besloten een enquête uit te gaan zetten in het dorp.
Op maandag 7 maart, de maandag na de vakantie, wordt de enquête huis- aan huis verspreidt. Op vrijdag 11 maart wordt deze weer huis- aan huis opgehaald.
We hopen op een zo hoog mogelijke respons.
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Bart Koops
Dianne Scholte
Jelle Asma
Pieter Jan van der Molen

Ps. Op woensdag 16 maart wordt er een ideeënsessie gehouden in MFC De Tredder. U bent hierbij van harte uitgenodigd om hier aan mee te doen. De inloop is vanaf 19.00 uur.

Woont u in het buitengebied aan de Simmerwei, Weardebuorsterwei, Bréwei, Beintemawei, Wâlddyk en omstreken, dan verzoeken we u de enquête uiterlijk vrijdag 11 maart in te leveren bij één van de bestuursleden van de EKW. Bent u niet in de gelegenheid, bel dan even met 0651236797, dan komen we de ingevulde enquête bij u afhalen.