Enerzjy Koöperaasje Westergeast

Duurzaam Bouwloket

Logo duurzaam bouwloket

Op maandag 18 januari 2016 werd het Duurzaam Bouwloket officieel gelanceerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Achtkarspelen. Een groot aantal wethouders, milieu/duurzaamheid coördinatoren en lokale ondernemers uit de bouw en installatiesector was aanwezig om kennis te nemen van de lancering en om mee te discussiëren over de gezamenlijke aanpak voor het verduurzamen van de bestaande bouw in Fryslân.
Wat kunt u als inwoner van het Duurzaam Bouwloket verwachten?
Bewoners uit de 24 Friese gemeenten kunnen er vanaf heden terecht voor vragen op het gebied van energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen die zij in en rondom de woning kunnen toepassen. Het Duurzaam Bouwloket Fryslân wordt ingezet met als doel woningeigenaren te informeren, adviseren en te stimuleren hun woning energetisch te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Op de website www.duurzaambouwloket.nl/fryslan staat alle praktische informatie over diverse maatregelen zoals onder andere het toepassen van isolatie, plaatsen van zonnepanelen en laagdrempelige besparingstips. Daarnaast kunnen bewoners er terecht voor informatie over o.a. (lokale) subsidieregelingen, duurzaamheidsleningen en lokale gecertificeerde bedrijven.

Binnenkort komen er meer bedrijven op de site die nog dichterbij in de regio zitten.