EC Buitenpost

Over ECB

Met de ondertekening van de akte met statuten op 28 februari j.l. is de EnergieCoöperatie Buitenpost een feit.

Aanleiding voor een coöperatie

De weg er naar toe begon met de laatste jaarvergadering van Plaatselijk belang Buitenpost over onder meer de Sinnegreide. De gemeente Achtkarspelen heeft plannen voor een grootschalig zonnepark ontwikkeld en PBB is van mening dat de bewoners van Buitenpost daarin op een goede manier moeten kunnen participeren. Twee leden van het bestuur van PBB hebben daarna samen met drie anderen de plannen voor een energiecoöperatie verder uitgewerkt. We hebben gesproken met de mensen van Solarfields, als potentiële uitvoerder van het plan. Ook hebben we kennisgemaakt met een andere energiecoöperatie in de gemeente en hun enthousiaste en ambitieuze plannen gehoord.

Voor het dorp Buitenpost

Na het toekennen van een subsidie uit het Iepen Mienskip Fûns van de provincie zijn we echt van start gegaan. Geholpen door Ús Kooperaasje zijn de statuten opgesteld en plannen voor een officiële startavond op 10 mei as. uitgewerkt. We hebben besloten, ook als de Sinnegreide niet doorgaat, om wel in samenspraak met onze leden plannen te ontwikkelen voor energiebesparing en gebruik van duurzame energie. Daarom staat in onze statuten als doel van de coöperatie onder meer het bevorderen van een duurzame samenleving en leefomgeving in het werkgebied. We hebben inmiddels al 45 leden en dat zonder reclame te maken. Daarom kunnen we nu lid worden van Ús Kooperaasje.