“De Poask” U.A.

Over “De Poask”

TERHERNSTER ENERZJYKOOPERAASJE “DE POASK” U.A.

De Terhernster Enerzjykoöperaasje “De Poask” U.A., opgericht 20 mei 2014, is een initiatief van Plaatselijk Belang Terherne. Bestuur en adviseurs van de koöperaasje zijn betrokken dorpsbewoners die, samen met de leden, duurzame energie willen leveren en hierover medezeggenschap willen hebben. Opbrengsten van “De Poask” vloeien terug naar Terherne en directe omgeving. Deze worden gebruikt voor door de leden vast te stellen sociale en duurzame projecten en activiteiten.

Los van het op termijn meedelen in de winst van het “eigen” energiebedrijf Energie VanOns, krijgt “De Poask” € 75,- per jaar voor iedere klant die zich via “De Poask” aanmeldt! 

Onze slogan is: “DE POASK” … ENERGIE VOOR VANDAAG ÈN MORGEN!
Om deze slogan waar te kunnen maken streeft “De Poask” het doel na inwoners en organisaties in Terherne en omstreken in staat te stellen:
1. regionale duurzame energie af te nemen;
2. duurzame energie op te wekken, individueel en vooral ook samen met elkaar;
3. besparingen op energiegebruik te realiseren.

“De Poask” wil hiertoe niet alleen initiatieven in straten, buurten, wijken en dorpen stimuleren en faciliteren, maar ook leden van de op te richten coöperatie in staat stellen om eigen duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet op of in hun eigen huis of kantoor kunnen doen.
Het uitgangspunt daarbij is maatschappelijk verantwoord en transparant te ondernemen en het creëren van meerwaarde door het samen inkopen van materialen en diensten.

“DE POASK” … ENERZJY FOAR HJOED ÈN MOARN!