“De Poask” U.A.

Opening eerste PostCodeRoos “De Poask”

Wat is een ‘postcoderoos’? Officieel de Regeling Verlaagd Tarief geheten, is de PostCodeRoos-regeling in het leven geroepen om een collectief gezelschap de mogelijkheid te bieden lokaal en duurzaam energie op te wekken én op die manier een energiebelastingkorting te krijgen. Deelnemers kopen 1 of meer zonneparticipaties en krijgen 15 jaar lang vrijstelling van de energiebelasting over de zonne-energie die het project opwekt. Je hoeft dus niet zelf zonnepanelen op je dak te leggen om hiervoor in aanmerking te komen.

Sinds 15 juni van dit jaar is de eerste PostCodeRoos van “De Poask” actief. De 210 zonnepanelen zijn geïnstalleerd op de locatie Oenemawei 34 in Terkaple. Om dit te vieren wordt deze PostCodeRoos op 5 september a.s. feestelijk geopend door wethouder Frans Veltman van gemeente De Fryske Marren.

Tevens willen we van de gelegenheid gebruik maken op die dag de belangstelling voor een tweede PostCodeRoos van “De Poask” te peilen.

Voor meer informatie, en informatie over het lidmaatschap van “De Poask” (met of zonder PostCodeRoos), kun u contact opnemen met De Poask (depoaskterherne@gmail.com)