“De Poask” U.A.

“De Poask” … Enerzjy foar hjoed èn moarn!

Onze slogan: “DE POASK” … ENERGIE VOOR VANDAAG ÈN MORGEN!
Om deze slogan waar te kunnen maken streeft “De Poask” het doel na om inwoners en organisaties in Terherne en omstreken in staat te stellen:
1. hun eigen (lokaal/ regionaal) duurzame energie –in- en verkoopbedrijf te stichten en uit te oefenen met het doel om winsten in lokale/regionale gemeenschappelijke duurzame en/of sociale projecten te investeren.
2. hun eigen duurzame energie op te wekken, individueel, maar vooral ook samen met elkaar;
3. Het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik in Terherne en omgeving;

“De Poask” wil hiertoe niet alleen initiatieven in straten, buurten, wijken en dorpen stimuleren en faciliteren, maar ook leden van de op te richten coöperatie in staat stellen om eigen duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet op of in hun eigen huis of kantoor kunnen doen.
Het uitgangspunt daarbij is maatschappelijk verantwoord en transparant te ondernemen en het creëren van meerwaarde door het samen inkopen van materialen en diensten.